title

title

Tisbury mieste priimti pakeitimai austrių fermavimo taisyklėse

Tisbury miesto valdyba vienbalsiai pritarė austrių auginimo reguliavimo pakeitimams, leidžiantiems fermoms austres auginti arčiau vandens paviršiaus. Šie nauji reglamentai buvo patvirtinti atsižvelgiant į vietinių ūkininkų skundus, kad dėl prastos vandens kokybės ir konkrečiai deguonies stokos Lagūnos dugne, jie negalėjo užtikrinti tvaraus derliaus.

Viešojo klausymo metu vasario 7 d., Tisbury Gamtos išteklių konsultacinės tarybos pirmininkas Tom Robinson pažymėjo, kad problema slypi ten, ar leisti akvakultūristams naudoti įrangą netoli vandens paviršiaus. Taip pat kyla klausimas, kaip austrių fermų savininkai išvengs paukščių, kurie tiesiogiai ant žvejybos įrangos gali sukelti teršimą. Robinsonas išreiškė viltį, kad valdyba galės svarstyti kiekvieną akvakultūros paraišką individualiai.

Prieš patvirtinant naujas taisykles, valdyba buvo paraginta nepriimti naujų leidimų iki atliekant Martha’s Vineyard komisijos (MVC) Lagūnos žemėlapių studiją, kuri padėtų nustatyti vietoves, kur vandens telkinį galėtų naudoti laivai ir tuo pačiu metu būtų atsižvelgta į vietinių jūrų žolių, svarbos ekosistemai.

Lagoon Pond asociacijos nariai išreiškė pritarimą pakeitimams, kol austrių ūkiai laikysis nustatytų taisyklių. Tačiau jie taip pat pabrėžė, kad Lagūna naudojama įvairioms laisvalaikio veikloms.

Vietinių austrių fermų savininkai pareiškė paramą valdybos sprendimui. Noah Mayrand, Tisbury Oyster Company savininkas ir konsultacinės tarybos narys, pasisakė už naujas reguliacijas, teigdamas, kad jos būtinos jo verslui.

Kritikai, tokie kaip buvęs Tisbury Šelfišų komiteto pirmininkas James Tilton, pabrėžė originalių taisyklių svarbą, įvardino paukščių ir bakterijų, tokių kaip vibrio, pritraukimo riziką, ir ragino atsižvelgti į visų ežero naudotojų interesus. Tačiau, po diskusijų, valdyba balsavo už taisyklių patvirtinimą, kurios bus peržiūrėtos atlikus žemėlapio studiją.

DUK: Tisbury Miesto Austrių Fermavimo Taisyklių Pakeitimai

Kas yra Tisbury miesto valdyba?
– Tai institucija, atsakinga už miesto politikos krypties nustatymą ir taisyklių patvirtinimą.

Kokie pagrindiniai pakeitimai austrių fermavimo taisyklėse buvo priimti?
– Reguliacijų pakeitimai leidžia austres auginti arčiau vandens paviršiaus ir padės vietiniams ūkininkams tvaresniu būdu užauginti derlių.

Kokias problemas šie pakeitimai siekia išspręsti?
– Problemas, susijusias su prasta vandens kokybe ir deguonies stokos Lagūnos dugne.

Kam buvo atliktas viešasis klausymas?
– Diskusijai ir visuomenės nuomonių išklausymui prieš sprendžiant dėl taisyklių pakeitimų.

Koks yra MVC ir jos vaidmuo šiuose pakeitimuose?
– Martha’s Vineyard komisija (MVC) yra atsakinga už Lagūnos žemėlapių studiją, padėsiančią identifikuoti vandens telkinio naudojimo zonas.

Kaip vietiniai austrių fermų savininkai reagavo į šiuos pakeitimus?
– Vietiniai austrių fermų savininkai išreiškė paramą naujoms reguliacijoms, nes jos yra būtinos jų verslui.

Kokie prieštaravimai buvo iškelti prieš šiuos taisyklių pakeitimus?
– Kritikai pabrėžė paukščių ir bakterijų, tokių kaip vibrio, pritraukimo riziką bei originalių taisyklių svarbą.

Ar pakeitimai jau galutinai patvirtinti?
– Taip, valdyba balsavo už taisyklių patvirtinimą, tačiau jos bus peržiūrėtos atlikus žemėlapio studiją.

Apibrėžimai ir terminologija:
Akvakultūra: Vandens organizmų, tokie kaip žuvys, moliuskai ir pan., auginimas ir ūkininkavimas kontrolinėmis sąlygomis.
Vibrio: Bakterijų rūšis, gali sukelti įvairias infekcijas žmogaus organizme.
Šelfišų komitetas: Komisija ar valdžios padalinys, atsakingas už moliuskų ir kriauklėlių, tokių kaip austros, reguliavimą ir valdymą.

Pasiūlytos susijusios nuorodos:
Nėra teikiamos supaprastintos nuorodos, kadangi originalaus straipsnio šaltinis nėra nurodytas ir negaliu užtikrinti URL validumo.