Ūkininkai protestuoja prieš politines diskusijas Antverpeno uoste

Ūkininkai protestuoja prieš politines diskusijas Antverpeno uoste

Šį rytą šimtai traktorių sukaupė prie Antverpeno uosto, kad išreikštų savo tvirtą ryžtą ir padarytų spaudimą politikams, teigia jaunieji ūkininkai. Pastaruoju metu per Europą vis dažniau vykstanti ūkininkų protestų banga pasiekė ir Belgiją. Antverpeno uosto operatorius pranešė, kad ūkininkų veiksmai sukėlė didelius nesklandumus uoste, blokuojant kelius prie Noordlandbrugo, Tijsmanstunelio, Luithageno, Oosterweelsteenwego, Luchtbal. Pranešta, kad problemos spartiai plinta į kitas uosto dalis.

Ūkininkai visoje Europoje susiduria su panašiomis problemomis: krentančios produktų kainos, didėjančios sąnaudos, pernelyg galingi mažmenininkai, pigūs užsienio importai, ypač – ES aplinkosaugos taisyklės, kurias daugelis žemdirbių laiko neteisingomis ir ekonomiškai nerealistiškomis. Dvi pastarosios suvaržymo metų, sukeltų COVID-19 pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą, pasekoje išaugusios ūkininkų išlaidos – degalams, elektros energijai, trąšoms ir transportui, dargi smarkiai mažina jų pajamas. Ūkininkams ypač kliūva nesąžininga kainų konkurencija su ne ES šalimis, kurios nėra priverstos laikytis tokios griežtos reglamentacijos.

ES bendrosios žemės ūkio politikos (CAP) struktūrinės problemos ir vyriausybių bei mažmenininkų pastangos riboti gyvenimo išlaidų krizės poveikį klientams taip pat daro juntamą įtaką. Dėl to ūkių, skaičius Europos Sąjungoje nuo 2005 m. sumažėjo daugiau nei per trečdalį, pajamos vidutiniškai sumažėjo beveik 9 proc.

Taip pat ES yra sukritikuojama dėl ne ES šalių, susitarimų, kurie dar labiau padidina konkurencijos spaudimą vietos ūkininkams. Klimato krizė ir ji sukeliami ekstremalūs orai, daro vis didesnį poveikį pasėliams, ypač pietų Europoje. Vis dėlto, ūkininkų pykčio taikiniu dažniausiai tampa ES aplinkosaugos įstatymai.

Prancūzijos didžiausios žemdirbių sąjungos vadovas perspėjo, kad protestai gali atsinaujinti, jeigu vyriausybė nesiims veiksmų, kurie patenkintų reikalavimus dėl geresnio atlyginimo ir darbo sąlygų. Ūkininkų dialogai su vyriausybėmis ir vis dar vyksta, bet ūkininkų bendruomenė pasirengusi tęsti protestus.

DUK Sekcija:

Kas vyksta Antverpeno uoste?

Šimtai traktorių susirinko Antverpeno uoste, Belgijoje, siekdami atkreipti politikų dėmesį į ūkininkų problemas ir daryti spaudimą. Jų veiksmai sukėlė chaosą, blokuodami įvairias svarbias uosto infrastruktūros dalis.

Kokie pagrindiniai ūkininkų protestų motyvai?

Ūkininkai kovoja su krentančiomis produktų kainomis, didėjančiomis sąnaudomis, per galingais mažmenininkais, pigiu importu iš ne ES šalių bei griežtomis ES aplinkosaugos taisyklėmis. Taip pat problemos buvo padidintos COVID-19 pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą.

Kaip ES bendroji žemės ūkio politika (CAP) veikia ūkininkus?

CAP struktūrinės problemos, kartu su vyriausybių ir mažmenininkų pastangomis suvaldyti gyvenimo išlaidų krizę, daro neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, kurios vidutiniškai sumažėjo beveik 9 proc. nuo 2005 m.

Kokius iššūkius kelia klimato krizė?

Ekstremalūs orai, kurie yra klimato krizės padarinys, daro vis didesnį poveikį pasėliams, ypač pietų Europoje, o ūkininkai dažnai kritikuoja ES aplinkosaugos įstatymus, laikydami juos nepalankiais.

Ar tikimasi dar daugiau protestų?

Taip, Prancūzijos didžiausios žemdirbių sąjungos vadovas perspėjo apie galimus atsinaujinančius protestus, jeigu ūkininkų reikalavimai geresnio atlyginimo ir darbo sąlygų nebus įvykdyti.

Terminų paaiškinimai:

Belgija: Pietvakarių Europos šalis, kurioje įvyko minėti protestai.
Antverpeno uostas: Vienas iš didžiausių uostų Europoje, protestų vieta.
ES aplinkosaugos taisyklės: Įstatymai ir reglamentai, skirti apsaugoti aplinką, kuriuos ES valstybės narės privalo laikytis.
Bendroji žemės ūkio politika (CAP): Europos Sąjungos politikos sritis, skirta žemės ūkio rinkų reguliavimui ir ūkininkų pajamų palaikymui.

Giminingos nuorodos:

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie Europos Sąjungos veiklą, štai nuoroda: european-union website.

Dėl bendrosios žemės ūkio politikos informacijos galite apsilankyti: european-union website.

Norint sužinoti naujienas apie klimato krizę: climate change website.