Vermontas plėtoja atsinaujinančios energijos gamybą iš mėšlo

Vermontas plėtoja atsinaujinančios energijos gamybą iš mėšlo

Naują energijos šaltinio naudojimo būdą Vermonte įvardijo keturi nauji anaerobiniai fermentoriai, kurie bus pastatyti vietos pieno ūkiuose, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Taikant anaerobinį virškinimą, fermentoriuose produkuojama atsinaujinanti energija iš karvių mėšlo, taip pat gaunama šiluma, gyvūnų patalų medžiaga ir trąšos. Šiuo metu Vermonte veikia daugiau nei dvylika tokio tipo įrenginių, ir planuojama juos dar daugiau.

Žemės ūkis Vermonte sukelia 16% visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, o ketvirtadalį šios emisijos sudaro atliekų saugojimo įrenginiai. Dustin Machia iš “Machia & Sons Dairy” įmonės akcentuoja, kad ūkininkai yra žemės prižiūrėtojai, kurie nenori teršti aplinkos, todėl anaerobinis virškinimas juos ypač domina.

Ūkininkų naudojamas karvių mėšlas kaip trąša atneša apribojimų, tačiau anaerobinis fermentatorius galėtų pateikti papildomos finansinės naudos, ypač esant nepastoviems pieno pramonės pajamų šaltiniams.

Anaerobinio virškinimo proceso metu mėšlas laikomas hermetiškame tvermėje, užkertant kelią metano išsiskyrimui, vidutiniškai 26 dienas ir kaitinant iki maždaug 38 laipsnių pagal Celsijų (100 laipsnių pagal Farenheitą). Šis procesas lemia, kad iš fermentatoriaus ištraukiama medžiaga yra kitaip sudėtinga.

Anot Jim Muir, ūkininkystės digestorių kūrėjo, vidutinis Vermonto pieno ūkis gali pagaminti elektros energijos maždaug 140 namų poreikiui tenkinti. Vienas iš šių ūkių, “Machia & Sons Dairy”, naudojasi federalinėmis dotacijomis, kad įdiegtų anaerobinį fermentorių. EPA duomenys rodo, kad dėl jau veikiančių 14 fermentorių kasmet išvengiama 74 tūkst. metrinių tonų CO2 ekvivalento išmetimo.

Naujieji projektais turėtų pradėti darbus šių metų eigoje, tokiu būdu padėdami Vermontui tapti dar žalesniu ir tvarumu grįstu valstijos ūkininkų veikimo modeliu.

DUK Apie Vermonto Anaerobinius Fermentatorius

Kas yra anaerobinis fermentatorius ir kaip jis veikia?
Anaerobinis fermentatorius yra įrenginys, kuriame vyksta anaerobinis virškinimas – procesas, per kurį karvių mėšlas paverčiamas atsinaujinančia energija, šiluma, gyvūnų patalų medžiaga bei trąšomis. Procesas vyksta hermetiškai uždarame tvermėje, užkertant kelią metanui išsiskirti į atmosferą, taip mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Kiek anaerobinių fermentorių veikia Vermonte ir kokios yra planuojamos plėtros?
Šiuo metu Vermonte veikia daugiau nei dvylika anaerobinių fermentorių ir planuojama statyti dar daugiau. Keturi nauji fermentatoriai bus pastatyti vietos pieno ūkiuose.

Koks yra Vermonto žemės ūkio indėlis į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas?
Žemės ūkis Vermonte sukelia 16% visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, iš kurių ketvirtadalį sudaro atliekų saugojimo įrenginiai.

Kokios yra finansinės naudos įdiegus anaerobinį fermentatorių?
Anaerobinis fermentatorius gali suteikti papildomos finansinės naudos ūkininkams, pavyzdžiui, generuojant elektros energiją, kuri gali būti naudojama ūkyje ar parduodama.

Kokio dydžio yra Vermonto pieno ūkio pagaminamos elektros energijos potencialas?
Vermonto pieno ūkio vidurkis yra toks, jog galima pagaminti pakankamai elektros energijos maždaug 140 namų poreikiams tenkinti.

Ar fermentatorių diegimas yra padedamas valstybės?
Taip, pavyzdžiui, “Machia & Sons Dairy” ūkis naudojosi federalinėmis dotacijomis anaerobinio fermentatoriaus įdiegimui.

Koks yra realus poveikis diegiant anaerobinius fermentatorius Vermonte?
Dėl jau veikiančių 14 fermentorių kasmet išvengiama 74 tūkst. metrinių tonų CO2 ekvivalento išmetimo.

Ar yra numatoma tolesnė fermentatorių eksploatacija?
Naujieji fermentatoriai turėtų pradėti veiklą šių metų eigoje, tokiu būdu prisidedant prie Vermonto tvarumo ir žaliosios politikos.

Pagrindiniai terminai ir aprašymai:
Anaerobinis virškinimas: Deguonies nebuvimo aplinkoje vykstantis biologinis procesas, per kurį organinės medžiagos paverčiamos energija.
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: Dujoje ar medžiagoje, kurios veikiamos saulės spindulių paverčiamos šiluma ir sukuria šilumą atmosferoje, kas prisideda prie pasaulinio atšilimo.
Federalinės dotacijos: Valstybės skiriamos lėšos tam tikriems projektams ar veikloms remti.
CO2 ekvivalentas: Matavimo vienetas, kurio pagalba įvairių šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis atmosferai vertinamas pagal jų šiltnamio efektą sukeliančias savybes, lyginamas su anglies dioksido (CO2) poveikiu.

Susijusios nuorodos:
Jeigu norite sužinoti daugiau apie atsinaujinančią energiją ar aplinkos apsaugos priemones, apsilankykite šiose svetainėse:
Environmental Protection Agency (EPA)
U.S. Department of Energy

Atkreipkite dėmesį, kad svetainių URL turi būti tinkami ir naudojami tik pagrindiniai domenai.