Žemės ūkio iššūkiai Velse: fermų ateitis ant koto

Žemės ūkio iššūkiai Velse: fermų ateitis ant koto

Santrauka: Fermų savininkai Velse susirinko masiniam susitikimui Karmerthene. Tai atspindi jų nerimą dėl didėjančių sąnaudų, griežtėjančių reglamentų ir vyriausybės politikos pokyčių, taip pat yra reakcija į naują Tvaraus ūkininkavimo schemą, kuri reikalauja daugiau dėmesio aplinkosaugai.

Velsas – žemės ūkio šalies veidas, tačiau pastaruoju metu ūkininkai nerimauja dėl būsimų iššūkių. Ši neapibrėžtumo zona, sudaryta iš augančių sąnaudų, griežtesnių reglamentų ir politikos pakeitimų, verčia ūkininkus svarstyti dėl jų veiksmų, kad būtų išgirsti. Ypač dėmesio sulaukė nauji planai dėl Tvaraus ūkininkavimo schemos, kuri kelia papildomus reikalavimus aplinkosaugai ir žemės naudojimui po Brexit’ą.

Svarbiausias pasikeitimas – naujoji schema, skatinanti aplinkos apsaugą ūkio plotuose. Fermų savininkams bus reikalaujama pasodinti dešimtadalį savo žemių medžiais ir dar dešimtadalį skirti laukinės gamtos buveinėms. Tokiems reikalavimams esant, ūkininkai išreiškė susirūpinimą dėl ūkio veiklos tęstinumo ir didėjančios administracinės naštos.

Tuo tarpu, Velsas priešinasi ūkininkų prašymams dėl laukinių gyvūnų gyvulių skerdimo programos kaip priemonės kovojant su tuberkulioze, ir remiasi moksline nuomone bei visuomenės sveikatos apsauga.

Ūkininkų nepasitenkinimą dar padidina nepatenkinamas finansinis įvertinimas už laukinės gamtos apsaugą pagal Habitat Wales schemą, kuri bus mažesnė už ankstesniąją Glastir schemą.

Be abejo, prie nusivylimo prisideda ir augančios išlaidos, šiuo metu kenkiantys verslo tvarumui ir sukeliantys įspūdį, kad ūkininkų indėlis į šalies aprūpinimą maistu nėra tinkamai įvertintas. Nepaisant to, Velsas teigia, kad jų planai padės užtikrinti saugius maisto gamybos sistemas, skatinti ūkininkų veiklą, saugoti aplinką ir spręsti skubią klimato krizę bei gamtos išteklių nykimą.

DUK Skiltis:

Kuo yra susirūpinę Velsą fermų savininkai?
Fermų savininkai Velse yra susirūpinę dėl didėjančių sąnaudų, griežtėjančių reglamentų ir vyriausybės politikos pokyčių. Nauja Tvaraus ūkininkavimo schema reikalauja didesnio dėmesio aplinkosaugai, kas kelia nerimas dėl ūkio veiklos tęstinumo ir administracinės naštos.

Kas yra Tvaraus ūkininkavimo schema?
Tvaraus ūkininkavimo schema yra programą po Brexit’ą, skatinančią aplinkos apsaugą ūkiuose. Pagal ją, fermų savininkams reikės pasodinti dešimtadalį savo žemių medžiais ir atidėti dar dešimtadalį žemės laukinės gamtos buveinėms.

Kokios yra Velsų vyriausybės pozicijos dėl laukinių gyvūnų skerdimo?
Velsų vyriausybė priešinasi ūkininkų prašymams dėl laukinių gyvūnų gyvulių skerdimo programos kaip priemonės kovojant su tuberkulioze, remdamasi moksline nuomone bei visuomenės sveikatos apsauga.

Kaip ūkininkai vertina finansinį atlygį už laukinės gamtos apsaugą?
Ūkininkai yra nepatenkinti finansiniu įvertinimu už laukinės gamtos apsaugą pagal Habitat Wales schemą, teigiant, kad ji yra mažesnė už ankstesniąją Glastir schemą.

Ar Velsas ketina pakeisti susijusias ūkininkavimo politikas?
Nepaisant ūkininkų nusivylimo, Velsas teigia, kad jų planai padės užtikrinti saugius maisto gamybos sistemas, skatinti tęstinę ūkininkų veiklą, apsaugoti aplinką ir spręsti klimato krizę bei gamtos išteklių nykimą.

Apibrėžimai:
Tvarus ūkininkavimas: ūkininkavimo metodas, kuris siekia balansuoti taršos mažinimą, biologinės įvairovės skatinimą ir ekonomiškai tvarų ūkį.
Brexit: Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos, kuris turėjo įtakos politikos ir reglamentų, reglamentuojančių ūkininkavimą, pertvarkymui.
Administracinė našta: papildomi administraciniai reikalavimai ir jų vykdymo sunkumas.
Habitat Wales schema: programa, skirta laukinės gamtos buveinių apsaugai Velse.

Susijusios nuorodos:
Tai yra keletas domenų, kurie gali būti naudingi norint gauti papildomos informacijos apie ūkininkavimo ir aplinkosaugos temas Velse:

Welso vyriausybė
NFU Cymru (National Farmers’ Union Cymru)
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)