Jaunimas skatinamas likti kaimuose. Užimtumo kaime skatinimas

Jaunimas skatinamas likti kaimuose. Užimtumo kaime skatinimas

Ne paslaptis, kad pastaraisiais metais gyventojų skaičius Lietuvoje sparčiai mažėja. Regionai labiausiai kenčia nuo jaunimo emigracijos. Viena iš priežasčių, kodėl taip yra – infrastruktūros bei darbo trūkumas. Neretai kaimuose trūksta elementariausių patogumų, todėl vienas iš pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos (KPP) priemonės „LEADER“ tikslų ir yra skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Šia programa siekiama skatinti verslumą ir užimtumą kaime, užtikrinti vietos iniciatyvų tęstinumą, sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, skatinti verslo kūrimą ir plėtrą bei mažinti skurdo lygį kaimo vietovėse, kurti ir išlaikyti darbo vietas, ypač reikalaujančias kvalifikuotos darbo jėgos, taip pat remti viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo projektus, skatinti ekonominę ir socialinę kultūrinę veiklą sutvarkytuose pastatuose.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos paramą numatoma teikti per vietos veiklos grupių (VVG) parengtas ir administruojamas vietos plėtros strategijas. VVG jau yra gavusios paramą savo parengtoms ir administruojamoms strategijoms, jas jau aktyviai įgyvendina ir kviečia visas kaimo vietovių iniciatyvas teikti vietos projektus. Paramos gali kreiptis VVG teritorijose registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai bei viešieji juridiniai asmenys, kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo subjektai ir kt.

Nuo pat įsikūrimo 2009 m. kovo 4 d. Alytaus rajono VVG mėgina efektyviai pasinaudoti KPP parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Iki pat dabar ši VVG yra aktyvi vietos plėtros procesų dalyvė, tenkinanti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius ir skatinanti krašto socialinę bei ekonominę gerovę. Pasak Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos administravimo vadovės Vidos Vrubliauskienės, Alytaus rajono VVG jau paskelbė kvietimą Vietos plėtros strategijos II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“, priemonei „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas.

Apskritai, šiuo paramos laikotarpiu Alytaus rajono VVG teritorijoje ypatingai daug dėmesio skiriama jaunimo situacijai. Net Savivaldybės strateginiame plane jaunimo problemų sprendimas yra prioritetas. Siekiama sudaryti tinkamas sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti atviroje ir demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos įvairios programos ir priemonės, kuriomis siekiama spręsti jaunimo problemas: sumažinti jaunimo nedarbą, didinti jaunimo užimtumą ir kokybišką laisvalaikio praleidimo būdą, spręsti susisiekimo problemas.

Įgyvendindama savo prioritetus ir spręsdama laisvalaikio užimtumo bei sporto objektų trūkumą rajone Alytaus rajono Savivaldybė atsiliepė į vietos VVG kvietimą teikti paraiškas ir parengė projektą „Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos laisvalaikiui bei sveikatinimui Mergalaukio ir Užupių kaimuose“. Šio projekto tikslas – padidinti Alytaus rajono VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti, kuriant patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

viešosios infrastruktūros kūrimas kaime, verslo kūrimas kaime, užimtumo kaime skatinimas, jaunieji ūkininkai, kaimietis

Alytaus rajono savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė teigė, kad pagal minėtąjį projektą numatoma įrengti dvi multifunkcines aikšteles minėtuose kaimuose. Čia turėtų atsirasti krepšinio, futbolo ir tinklinio aikštelės, lauko treniruokliai.

„Siekiame įvairiais būdais mažinti jaunimo emigraciją, norime, kad kaimuose gyvenantis jaunimas turėtų kuo daugiau užimtumo, laisvalaikio pasirinkimo galimybių. Jau praeitame KPP programos finansavimo laikotarpyje įgyvendinome kelis panašius projektus, o jų rezultatai – stulbinami. Kartais net nesitiki, kad ir esant blogam orui žmonės eina ir sportuoja greta jų namų įrengtose aikštelėse. Tokių erdvių miestuose beveik nėra, o sporto klubai – mokami. Mes norime, kad žmonės gyventų aktyviai bei sveikai ir tai jiems nieko nekainuotų. Kaimo plėtros programos parama šiuo atveju – labai svarbi“, – sakė G. Jociunskaitė .

Jai antrino ir V. Vrubliauskienė. Anot jos, rengiant vietos plėtros strategiją buvo numatyti keli prioritetai, atsižvelgiant į skaudžiausias Alytaus rajono problemas. Be abejonės, bene didžiausia šio krašto problema – jaunimo mažėjimas kaimiškose teritorijose bei gyventojų emigracija. Pasak nemažai su jaunimu bendraujančios VVG vietos plėtros strategijos administravimo vadovės, jauni žmonės teigia, kad juos išvykti į užsienį būtent ir skatina didelis jaunimo nedarbo lygis, ką lemia ir patrauklių darbo vietų trūkumas rajone, atokesnių kaimų susisiekimo su miestu problemos bei pramogų ir laisvalaikio zonų stygius rajone.

„Toks projektas, kokį ketinama įgyvendinti Mergalaukio ir Užupių kaimuose, labai prisideda ir prie mūsų krašto įvaizdžio gerinimo. Apskritai, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos paramos laikotarpiu mes orientuojamės į jaunimą bei verslo skatinimą regione. Projektų sąlygose mes prašome pareiškėjų, kad šie įdarbintų žmones iki 40 metų. Tai skatintų jaunų žmonių pasilikimą rajone. Mūsų rajonas – senstantis, mažėjantis. Dirbame ir kaimyniniame Birštono rajone, ten požymiai – tie patys. Bet kokiu atveju stengiamės daryti viską, kad pasinaudodami parama skatintume jaunimą pasilikti ir kurtis mūsų rajono kaimiškose teritorijose“, – sakė V. Vrubliauskienė.

VVG atstovė vylėsi, kad žmonės ir šiuo KPP paramos laikotarpiu bus tokie pat aktyvūs, kaip ir ankstesniais metais ir naudosis atsiradusiomis galimybėmis. Anot V. Vrubliauskienės, 2007-2013 m. KPP lėšos į Alytaus rajoną šio krašto kaimus pakeitė neatpažįstamai, tad vietos plėtros strategijos administravimo vadovė neabejojo, kad ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos laikotarpyje paramos lėšos turės svarų indėlį į visos šalies kaimų ateitį.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM viešosios infrastruktūros kūrimas kaime, verslo kūrimas kaime, užimtumo kaime skatinimas, jaunieji ūkininkai, kaimietis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti